Tilgjengelighetserklæring

Vi forstår viktigheten av å presentere digitalt innhold som er tilgjengelig, slik at alle får muligheten til å hente infromasjon og utgføre gjøremål uten hindringer. På trommestadfestivalen.no strever vi etter å skape et nettsted som er som er tilgjengelig og nyttig for alle brukere, inkludert de med nedsatt funksjonsevne. For å sikre tilgjengelighet for alle følger vi retningslinjene til Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) versjon 2.1 etter beste evne.

Hva er WCAG?

Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) er anbefalinger for hvordan digitalt innhold kan gjøres mer tilgjengelig, for eksempel for personer med dårlig syn eller begrenset bevegelighet. Retningslinjene i WCAG inkluderer både datamaskiner, nettbrett og mobiltelefoner. WCAG er en teknisk standard med mye innhold, og noe er mer rettet mot teknologer enn designere, men oppsummert kan vi si at anbefalingene dekker fire viktige prinsipper.

PRINSIPP 1. MULIG Å OPPFATTE

Informasjon skal være presentert på en måte brukeren kan oppfatte. Det vil si at informasjon ikke bare skal kunne oppfattes med én enkelt sans. For å se grafikk trenger du for eksempel en skjerm og synssansen. Derfor skal bilder ha en alternativ tekst, i følge WCAG. Tekst kan også bli presentert på mange ulike måter, blant annet som punktskrift, syntetisk tale, på skjerm, tolkes som tegnspråk eller som symbol. WCAG krever derfor at tekst blir brukt som alternativ til lyd, film og bilder.

PRINSIPP 2. MULIG Å BETJENE

Web er interaktivt. Det er viktig at besøkende for eksempel kan navigere, velge knapper og sette haker i avkryssingsfelt, med det utstyret og den hjelpemiddelteknologien de bruker. Dette betyr for eksempel at det ikke bare skal være mulig å bruke mus. Alt innhold og all funksjonalitet skal også kunne brukes bare med tastaturet.

PRINSIPP 3. FORSTÅELIG

Målet med nettsteder er at brukerne skal forstå hvordan sidene skal brukes og informasjonen de får. Det handler om at nettstedet er forutsigbart, har et enkelt språk og god hjelpefunksjonalitet. Rett koding er viktig for at nettstedet skal fungere med hjelpemiddelteknologi, for eksempel vil rett språk på siden sørge for at teksten blir lest opp på rett måte for brukere med talesyntese.

PRINSIPP 4. ROBUST

Innholdet på nettsiden skal være pålitelig og tilgjengelig uten forsinkelser. Rett koding av nettstedet er viktig for å ivareta dette, og det er spesielt viktig ved bruk av ny teknologi eller egenutviklede elementer.

STATUS FOR NETTSTEDET

Vi bruker verktøyet webaim.org til å kontrollere tilgjengeligheten på nettstedet vårt. Dette hjelper oss med å identifisere problemer og områder med forbedringspotensiale. Vi arbeider kontinuerlig med forbedring av tilgjengeligheten på nettstedet.

KONTAKT OSS OM TILGJENGELIGHET

Vi håper på å høre fra deg dersom du opplever problemer med tilgjengeligheten eller om du har andre kommentarer eller konkrete forslag til hva vi kan forbedre på nettsiden.

  • Har du oppdaget feil og mangler knyttet til universell utforming av nettstedet?
  • Trenger du alternativ til innhold som ikke er universelt utformet?
  • Har du innspill til forbedringer av nettstedet?

 

Kontaktdetaljer:

  • Telefon 975 68 814
  • E-post sondre.trommestad@hotmail.com
 

KLAGE

Diskrimineringsnemnda behandler klager om brudd på regelverket. Du finner informasjon om hvordan du klager på nettstedet til Diskrimineringsnemnda. Du kan også klage på manglende eller sent svar på tilbakemeldinger du har sendt til oss.